NG CHUA SOO BIN - WANG JIQIAN BOOKMARK

$2.50 SGD

Chua Soo Bin

Legends (Wang Jiqian)

1985-1988

Film negatives

Courtesy of the photographer